На головну
Перейти до розділів:
Повернутись на головну

Рекомендації щодо реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації!

2019-01-12 15:08:17
Рекомендації щодо реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації!

Ефективність молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації значною мірою залежить лише від єдності та скоординованості дій виконавчої влади, місцевого самоврядування і молодіжного представництва.

Міністерством молоді та спорту разом із представниками державного та громадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, молодіжними лідерами розроблено модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації, яка була схвалена на засіданні колегії відомства 21 грудня 2017 року та рекомендована до впровадження.


Модель формує новий підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі» та ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і враховує територіальні особливості молодіжної роботи відповідно конкретних потреб молоді.


Таким чином, на національному рівні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики, є Міністерство молоді та спорту, яке в умовах децентралізації має виконувати такі функції:

 1. нормативно-правове забезпечення;
 2. формування стратегії розвитку та пріоритетних напрямів молодіжної політики;
 3. забезпечення підвищення кваліфікації молодіжних працівників;
 4. методична підтримка з урахуванням міжнародного досвіду та кращих практик;
 5. фінансування або сприяння в залученні фінансових коштів на реалізацію програм, проектів тощо.

Регіональний рівень має відповідати за реалізацію молодіжної політики в рамках підходів, запропонованих на національному рівні, зокрема в межах Державної програми «Молодь України». На своєму рівні також можуть бути розроблені та ухвалені регіональні програми, орієнтовані на потреби молоді, з урахуванням місцевих особливостей.

Місцевий рівень характеризується тим, що децентралізація передбачає збільшення відповідальності на місцях, перегляд можливостей для реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, відповідно функцій основних гравців.

Пропонуємо структурно-функціональну модель реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо.

Для ефективної реалізації молодіжної політики в ОТГ важливо передбачити:

 1. необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі її організаційне та фінансове забезпечення;
 2. забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних працівників;
 3. розвиток інститутів громадянського суспільства;
 4. міжгалузеву та міжсекторальну взаємодію у молодіжній роботі;
 5. оцінювання ефективності молодіжної роботи і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
 6. забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.

Презентація (ЗАВАНТАЖИТИ pptx 2189 Kb)

Рекомендації щодо реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації (ЗАВАНТАЖИТИ doc.74 Kb)